روشهای نوین گردآوری داده ها درتحقیقات معماری و شهرسازی

سخنران : دکتر سارا مهدیزاده

عضوهیات علمی واستادیار دانشکده معماری دانشگاه فردوسی

سخنرانی علمی

آخرین اخبار خبرگزاری آنا

آخرین اخبار دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت در خبرنامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

خراسان رضوی - کاشمر
بلوار سید مرتضی
تلفن : ۷-۵۵۲۵۰۵۰۱-۰۵۱