آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون جامع دوره دکتری

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

بدينوسيله‌به اطلاع‌دانشجويان محترم دوره دكتري كه ارزيابي جامع را در نيمسال اول ۹۸ ـ ۹۷ انتخاب نموده‌اند مي‌رساند، عناوين و منابع امتحاني توسط كارگروه‌هاي تخصصي استاني تعيين گرديده است و جهت اطلاع از مفاد آن مي‌توانند به گروه‌هاي آموزشي خود مراجعه نمايند. همچنين به اطلاع مي‌رساند اين ارزيابي در دو بخش كتبي و شفاهي در هفته پاياني آبان ماه ۹۷ در استان خراسان رضوي برگزار خواهد گرديد.

دانشجوياني كه در نيمسال دوم ۹۷ ـ ۹۶ در اين ارزيابي جامع شركت نموده‌اند در صورتيكه تاكنون موفق به ارائه قبولي آزمون زبان نگرديده اند، بايد در نيمسال اول ۹۸ ـ ۹۷ مرخصي تحصيلي با پرداخت شهريه ۲۵ %  اخذ نمايند.

                                                                                                 دكتر رضا بهاري كاشاني

                                                                          رئيس شوراي تخصصي آموزش و تحصيلات تكميلي

                                                                               دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي