آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۸

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند میتوانند در روزهای سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ و چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷  انتخاب واحد نمایند