آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تمدید مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

به درخواست تعدادی از دانشجویان و پیشنهاد معاونت محترم علمی و موافقت شورای محترم آموزشی  مقرر شد دانشجویان بازمانده از انتخاب واحد  و حذف و اضافه  نیمسال دوم ۹۸-۹۷ بتوانند در روز های سه شنبه ( ۹۷/۱۲/۱۴ ) و چهارشنبه ( ۹۷/۱۲/۱۵) از طریق سایت اینترنتی درصورت وجود ظرفیت انجام گیرد .