آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تمدید مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشجویان بازمانده از انتخاب واحد  و حذف و اضافه  نیمسال دوم ۹۸-۹۷ میتوانند در روز های سه شنبه ( ۹۷/۱۲/۰۷ ) و چهارشنبه ( ۹۷/۱۲/۰۸ ) اقدام نمایند