تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97

انتخاب واحد

ايام

تاريخ

ازساعت8 صبح به مدت24 ساعت(تمامي رشته گرايش ها)

يكشنبه

1396/06/12

ورودي هاي : 93 وقبل ازآن

دوشنبه

1396/06/13

ورودي هاي : 94

سه شنبه

1396/06/14

ورودي هاي : 95

حذف و اضافه

ايام

تاريخ

ازساعت8 صبح به مدت24 ساعت(تمامي رشته گرايش ها)

دوشنبه

1396/07/10

ورودي هاي : 94 وقبل ازآن

سه شنبه

1396/07/11

ورودي: 95

چهارشنبه

1396/07/12

ورودي: 96

 

شروع كلاس ها : 1396/06/25

پايان كلاس ها : 1396/10/14

شروع امتحانات : 1396/10/16

تذكر بسيار مهم : انتخاب واحد خارج از اين برنامه امكان پذير نخواهد بود . ضمنا همکاری دانشجویان گرامی و رعایت دقیق مقررات بخشنامه ها ومفاد این اطلاعیه ، دانشگاه را در ارائه خدمات بهترو ایجاد نظم و جلوگیری از مشکلات احتمالی یاری خواهد نمود.

اداره آموزش واحد كاشمر