تصاویر دانشگاه

 • دپارتمان پرستاری-آزمایشگاه مرکزی
 • ساختمان آموزشی ۱
 • ساختمان اداری
 • سلف سرویس
 • ساختمان آموزشی
 • استادسرا و مهمانسرا
 • کارگاههای آموزشی
 • مزار شهدای گمنام
 • محوطه خوابگاه شهید مدرس
 • خوابگاه شهید مدرس
 • مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات
 • دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
 • انتشارات