رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر

  • دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
  • دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
  • دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
تماس با مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

خراسان رضوی - کاشمر
بلوار سید مرتضی
تلفن : ۷-۵۵۲۵۰۵۰۱-۰۵۱
فکس : ۵۵۲۵۰۵۲۰-۰۵۱
info@iaukashmar.ac.ir