تمدید انتخاب واحد

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند (ورودیهای 96 و ماقبل )میرساند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1397/07/02 لغایت 8 صبح روز 5شنبه 1397/07/05 میتوانند انتخاب واحد نمایند 

تذکر مهم : طبق بخشنامه سازمان مرکزی درصد افزایش شهریه متغیر این دانشجویان %12.5 خواهد بود که %10 آن هنگام انتخاب واحددانشجو  و مابقی (%2.5 باقیمانده) بعدا اعمال خواهد شد

       خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی

  •             051-55250501-7

  •             051-55250520

  •             info@iaukashmar.ac.ir

  •           کدپستی :    9671997718 

بازدیدکنندگان سایت

بازدید امروز
کل بازدیدها
878
3175379

زمان آنلاین بودن (1 دقیقه پیش):1

جستجو