تقویم آموزشی نیمسال اول 97-98

انتخاب واحد

یکشنبه 18 شهریور 1397

تمامی رشته گرایشهای ورودی 94 و قبل از آن

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

دوشنبه 19 شهریور 1397

upcoming-events

تمامی رشته گرایشهای ورودی 95

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

سه شنبه 20 شهریور 1397

تمامی رشته گرایشهای ورودی 96

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

حذف و اضافه

یکشنبه 8 مهر 1397

تمامی رشته گرایشهای ورودی 94 و قبل ازآن

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

دوشنبه 9 مهر 1397

upcoming-events

تمامی رشته گرایشهای ورودی 95

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

سه شنبه 10 مهر 1397

تمامی رشته گرایشهای ورودی 96

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

چهارشنبه 11 مهر 1397

تمامی رشته گرایشهای ورودی 97

 • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت
شروع کلاسها                1397/06/24
پایان کلاسها  :        1397/10/13
شروع امتحانات     : 1397/10/15 
 


  تذكر بسيار مهم :    انتخاب واحد و حذف و اضـافه خارج از اين برنامه امكان پذير نخواهد بود .
 

       خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی

 •             051-55250501-7

 •             051-55250520

 •             info@iaukashmar.ac.ir

 •           کدپستی :    9671997718 

بازدیدکنندگان سایت

بازدید امروز
کل بازدیدها
348
3230260

زمان آنلاین بودن (1 دقیقه پیش):4

جستجو