تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

انتخاب واحد

دوشنبه 9 بهمن 1396

تمامی رشته گرایشهای ورودی 94 و قبل ازآن

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

سه شنبه10 بهمن 1396

upcoming-events

تمامی رشته گرایشهای ورودی 95

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

چهارشنبه 11 بهمن 1396

تمامی رشته گرایشهای ورودی 96

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

حذف و اضافه

دوشنبه 23 بهمن 1396

تمامی رشته گرایشهای ورودی 94 و قبل ازآن

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

سه شنبه24 بهمن 1396

upcoming-events

تمامی رشته گرایشهای ورودی 95

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت

چهارشنبه 25بهمن 1396

تمامی رشته گرایشهای ورودی 96

  • از ساعت 8 صبح به مدت 24 ساعت
شروع كلاس ها :                                        1396/11/14
پايان كلاس ها   :                              1397/03/24
شروع امتحانات :                             1397/03/27
 
 
  تذكر بسيار مهم :    انتخاب واحد و حذف و اضـافه خارج از اين برنامه امكان پذير نخواهد بود .
 

       خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی

  •             051-55250501-7

  •             051-55250520

  •             info@iaukashmar.ac.ir

بازدیدکنندگان سایت

بازدید امروز
کل بازدیدها
2231
2885906

زمان آنلاین بودن (1 دقیقه پیش):7

جستجو