اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول 96-97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- دانشجوياني مجاز به انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه خواهند بود كه بدهي شهريه و خوابگاه آنها كمتر از پنجاه هزار تومان باشد وشهريه ثابت خودرا قبل از انتخاب واحد پرداخت نموده باشند ونيز قسط معوق صندوق رفاه نداشته باشند.

نحوه پرداخت شهريه :

- شهريه ثابت بصورت نقدي و مابقي آن طي دو فقره چك به تاريخ 1396/07/30  و 1396/09/30

-جهت پرداخت شهريه ثابت  باكدكاربري ورمزعبور به پروفايل خودمراجعه وازمنوي شهريه (پرداخت اينترنتي شهريه)، شهريه را بصورت اينترنتي پرداخت نماييد درصورت پرداخت اينترنتي فيش  بلافاصله به فايل دانشجو منتقل ودرصورت اشكال داربودن رفع اشكال مي شويدوجهت پرداخت نقدي شهريه باهمراه داشتن شناسه بانكي به شعب بانك ملي مراجعه فرماييد. لازم به ذكر است ودرصورت واريز نقدي دربانك فيش واريزي بعد از 24 ساعت (بجزايام تعطيل) به فايل دانشجو منتقل شده ودرصورت اشكال دار بودن رفع اشكال مي شويد.

- پس ازانجام انتخاب واحدوتاييدنهايي كردن آن ودرصورت تمايل به پرداخت اقساطي ،شهريه خودراتقسيط نموده.سپس  در پروفايل خود ودرمنوي شهريه(ثبت چك اقساط انتخاب واحد)  مشخصات چكها را ثبت نموده ، نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي خود را پشت چك ها نوشته و به امور شهريه تحويل دهيد. توجه داشته باشيد چكها بدون خط خوردگي و در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر باشد .

- قبل از انجام حذف و اضافه بايستي شهريه انتخاب واحدرا به صورت كامل تسويه نماييد تا بتوانيد حذف و اضافه انجام دهيد. 

شماره حسابهاي دانشگاه :

حساب سيبا بانك ملي شماره 0103667954007 مخصوص واريز شهريه 

حساب سيبا بانك ملي شماره 0105792560008 مخصوص واريز هزينه  خوابگاه