تمدید انتخاب واحد در روزهای 27و28 شهریور96

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به  انتخاب واحد نشده اند میتوانند ازساعت 8 صبح روزسه شنبه 1396/06/28 لغایت 8 صبح روز پنج شنبه 1396/06/30  اقدام به انتخاب واحد نمایند