قابل توجه دانشجويان محترم جديدالورود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- دانشجويان متقاضي دريافت وام دانشجويي ميتواند به صندوق رفاه دانشجويان واقع درامورمالي مراجعه نمايد.به متقاضيان وام به ميزان 50% كل شهريه ترم، وام بااقساط 12 ماهه پرداخت ميگردد.

صندوق رفاه وزارت علوم نيز به متقاضيان، وام شهريه بابازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي پرداخت مي نمايد، جهت دريافت اين وام نيز به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه فرماييد.

مدارك لازم جهت دريافت وام:

1) اخذ وتكميل فرم وام ازانتشارات ياسايت دانشگاه وتحويل آن به صندوق رفاه دانشجويان .(اين فرم بايستي به تاييد آموزش و اموردانشجويي برسد)

2)كپي كارت ملي ازدانشجو و ضامن

3)يك فقره چك بانكهاي دولتي از ضامن به ميزان 120% مبلغ وام ،دروجه صندوق رفاه دانشجويان بهمراه فيش حقوقي ضامن

4)تعهد نامه محضري.(فقط مخصوص استفاده كنندگان وام وزارت علوم)

بايستي وام گيرنده بهمراه يكنفر ضامن كارمند به يكي از دفاتراسنادرسمي مراجعه ونسبت به اخذ تعهد نامه رسمي اقدام نمايد.

شماره حساب صندوق رفاه:

حساب سيبا بانك ملي شماره 0105993639003 مخصوص واريز اقساط وام

 

        تلفن تماس  55250532-051                                              صندوق رفاه دانشجويان