فعال شدن پرداخت الکترونیکی حساب سلف سرویس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند جهت پرداخت هزینه غذای دانشجویی میتوانند از طریق منوی پرداخت الکترونیکی هزینه غذا اقدام نمایند 

لازم به ذکر است انتقال مبلغ واریزی به حساب سلف دانشجو در صورت پرداخت اینترنتی همزمان خواهد بود