قابل توجه دانشجویان مشمول تخفیف سازمان بهزیستی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشجوياني كه تحت پوشش سازمان بهزيستي مي باشند جهت استفاده از تخفيف شهريه حداكثر تا تاريخ 96/9/10 به معاونت دانشجويي فرهنگي واحد مراجعه فرمايند