تغییر تاریخ امتحان جامع دکتری زبان و ادبیات عربی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

احتراما با توجه به بخشنامه سازمان مبنی بر لغو امتحان جامع در ماه مبارک رمضان تاریخ جدید امتحان چهارشنبه 28 تیرماه 1396 ساعت 10 صبح اعلام میگردد