زمان امتحان جامع دکتری زبان و ادبیات عربی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به اطلاع دانشجویان عزیز دکتری زبان و ادبیات عربی میرساند زمان برگزاری امتحان جامع دکتری زبان و ادبیات عربی در تاریخ 1396/10/21 میباشد