بخشنامه 30/82634درخصوص امتحان جامع دکتری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی میرساند :

مطابق بخشنامه 30/82634 مورخ 1395/11/12 امتحان جامع دوره دکتری تخصصی دوبار در طول سال تحصیلی (در هر نیمسال فقط یکبار) نیمسال اول اواخر آبان تا اوایل آذر و نیمسال دوم اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل خردادماه برگزار میشود