مقررات خوابگاه دانشجويي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

۱. رعايت شئون واخلاق و آداب اسلامي و خودداري از هرگونه رفتار و گفتار ناپسند و خلاف شرع و عدم ايجاد سر و صداوخندهوشوخي و صحبت هاي خارج از نزاكت و احتراز از هر گونه درگيري .

2.دانشجو هنگام ورود بايد كارت سكونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان درب ورودي يا مسئول خوابگاه ارائه كند.

3.كارتسكونت درخوابگاه غيرقابل انتقال بوده و مخدوش كردن يا تغيير مندرجات آن جعل اسناد دانشگاه محسوب شده و باعاملين آن برابر مقررات برخوردخواهد شد.

4.در ابتداي سال تحصيلي اتاق و اثاثيه به دانشجو تحويل داده مي شود و در آخر ترم طبق تعرفه تحويل خواهد شد.مسئوليت خسارت وارده به اتاق به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده است كه از دانشجو وصول خواهد شد.

5.هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود خواهد بود و مسئول خوابگاه در اين رابطه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

6.در صورت بروز سرقت دانشجو بايد مراتب را به مسئول خوابگاه گزارش كند و بر اساس ضوابط موضوع رسيدگي شود.

7.دانشجو مسئول مرتب كردن آشپزخانه و خاموش كردن اجاق گاز پس از اتمام كارش خواهد بود.

انجام امور نظافت مسكوني،يخچال،اجاق گاز ،حمام و وسايل مورد استفاده طبق برنامه تنظيم شده از طرف خوابگاه.

8.دانشجو حق تعويض يا واگذاري اتاق مسكوني خود را به ديگري ندارد مگر با مجوز كتبي مسئول خوابگاه و تاييد امور دانشجويي واحد.

9.در صورتي كه در امور تاسيساتي و يا وسايل اتاقهاي مسكوني خوابگاه از قبيل كليد يا پريز برق انشعابات آب وگاز و تلويزيون و ... خللي پيش آيد دانشجويان ساكن آن اتاق ها موظفند مراتب را كتبا به مسول خوابگاه اطلاع دهند.مسئوليت عدم اعلام اين گونه موارد يا دخالت مستقيم در امور تاسيساتي اتاق ها به عهده دانشجويان ساكن آن اتاق هاست.

10.دانشجويان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق خود و اماكن عمومي خوابگاه هستند.

11.استعمال دخانيات و نگه داري وسايل مرتبط با استعمال آن در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است.

12.ظاهر شدن با سرو وضع نامناسب كه مغاير با شئون و آداب اسلامي باشد درمحيط و اماكن عمومي خوابگاه كه  درمعرض انظار عام باشد ممنوع است.

13.نگه داري و استفاده از وسايل و ابزار الات غيرقانوني از قبيل دوربين هاي عكاسي و فيلم برداري توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني و مشروبات الكلي و مواد روان گردان در خوابگاه ممنوع است و با متخلفين برابر قانون برخورد خواهد شد.

14.عدماستفادهازهرنوع وسيله برقي ،نفتي،كپسول،پيك نيكجهت توليدگرما ياطبخ غذاوچاي دراتاقها.

15.آوردن وسايلي از قبيل يخچال و تلويزيون شخصي و دستگاه ويدئو سي دي و كامپيوتر و هر گونه وسايل اضافي داخل خوابگاه منوط به اخذ موافقت معاونت دانشجويي واحد است.

16.ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب هرگونه سلب آسايش ساكنان خوابگاه شود از قبيل ايجاد سرو صدا درگيري و استفاده از وسايل صوتي و تصويري با صداي بلند ممنوع است.همچنين برگزاري مراسم و جشن هاي مختلف خارج از برنامه فرهنگي واحد توسط دانشجويان فقط با كسب مجوز از اداره امور خوابگاه ها و اخذ تعهد مبني بر رعايت شئونات اجتماعي و اسلامي ميسر است.

17.سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگاه موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و امور دانشجويي ضمن اطلاع به خانواده ي دانشجو و ارجاع دانشجو به مركز مشاوره و راهنمايي نسبت به ادامه ي سكونت وي در خوابگاه تصميم گيري خواهد كرد.

18.دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه كليه وسايل برقي و گاز سوز اتاق خود را خاموش كند و هر گونه اتفاق ناشي از عدم رعايت اين موارد بر عهده دانشجو است.در ضمن استفاده از هرگونه لوازم گرمازا و پر مصرف شخصي ممنوع است.

19.شب ها از ساعت 23 الي 6 بامداد سكوت عمومي اعلام مي بودودر اين ساعات ساكنان خوابگاه ملزم به رعايت سكوت و آرامش خواهند بود.

20.رعايت ادب و احترام متقابل دانشجويان و مسئول خوابگاه الزامي است.

21.چنانچه دانشجوييبرخلاف اين آيين نامهرفتاركند هيچ يكازدانشجويان حق برخورد لفظي بااو را نداشته و صرفا موظفند موضوع را به مسئول مربوطه گزارش دهند.

تبصره:هرگونه درگيري فيزيكي و لفظي ضمن انعكاس به كميته انضباطي دانشجويان منجر به محروميت دانشجو و دانشجويان مقصر از خوابگاه خواهد شد.

22..ساكنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگيري ازگرفتگي فاضلاب آشپزخانه و حمام و دستشويي از ريختن آشغال و پارچه و ...در آنها خودداري كند در غير اين صورت اين صورت خسارت وارده به عهده فرد يا افراد خاطي بوده و علاوه بر اين تكرار آن موجب محروميت دائمي از سكونت در خوابگاه خواهد شد

23. مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت سكونت در هر مقطع زماني مي تواند لغو شود.تشخيص عدم صلاحيت بر عهده كميته انضباطي يا معاونت دانشجويي واحد است.

24.هر گونه تغييرياتعويض قفلوياجابجايي اموال بدوناخذ مجوزكتبيازمسئولخوابگاه ممنوع مي باشد.

25. دانشجو بعد از فراغت از تحصيل ،انصراف و يا اخراج از دانشگاه حق استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه را ندارد و بايد نسبت به تخليه خوابگاه اقدام نمايد . در غير اين صورت روزهاي تأ خير جزء بدهي دانشجو محسوب مي شود. 
26.همراه نياوردن زينت آلات و اشياء قيمتي .

27. پذيرش مهمان در اطاق دانشجويي ممنوع است .

28.خروج دانشجویان از خوابگاه جهت عزیمت به منزل خود یا بستگان (مورد تایید والدین که قبلا در فرم محارم قید گردیده) فقط با پرکردن فرم مخصوص امکان پذیر است . (ویژه خانم ها)

 

شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه:

 

1.ساعات ملاقات دانشجويان به تناسب فصل از طرف اداره امور خوابگاه ها تعيين مي شود و ملاقات در خارج از اين ساعات ممنوع است.

2.ملاقات در اتاق هاي خوابگاه خواهران براي ملاقات كننده ي مرد و اتاق هاي خوابگاه برادران براي ملاقات كننده زن اكيدا ممنوع است.

3.مهمان به هيچ وجه حق اقامت شبانه در خوابگاه ندارد.در موارد ضروري كه مهمان از بستگان نزديك دانشجو باشد(مادر و خواهر براي خواهران و پدر و برادر براي برادران) و امكانات خوابگاه اجازه دهد با اخذ مجوز اقامت از امور دانشجويي و تكميل فرم مهمان پذيرش وي حداكثر به مدت دوشب بلامانع است.

4.ملاقات كننده مرد بايد از محارم دانشجوي دختر باشد وكارت شناسايي معتبر و يا شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائه كند