الف تا ی دانشگاه

راهنما و دستورالعملها

راهنمای پرتال دانشجویی ، انتخاب واحد ، شهریه ، ارزشیابی و …

درباره دانشگاه

تاریخچه دانشگاه ، اهداف و رویکردها و …

صفحه ویژه دانشجویان ورودی جدید

صفحه راهنمای جامع انتخاب رشته و ادامه تحصیل دردانشگاه

تقویم آموزشی

زمانبندی انتخاب واحد ، حذف و اضافه و …

دانلود فایلهای مورد نیاز اساتید و دنشجویان(فرمها ، چارت درسی،فرم حق التدریس و...)

گروههای آموزشی

اطلاعات گروههای آموزشی ، تماس با مدیران گروههای آموزشی و اساتید و…

پذیرش دانشجو بدون آزمون

 • روانشناسی – حقوق – زبان وادبیات عربی – آموزش و پرورش ابتدایی – تربیت بدنی  – تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی – آموزش دینی و عربی – و …

   

   

 • مهندسی معماری – مهندسی عمران – مهندسی کامپیوتر – مهندسی مکانیک – مهندسی اجرایی عمران – مهندسی علوم دامی – ساختمان – کارهای عمومی ساختمان- تاسیسات – و …

   

   

   

 •  کاردان فنی عمران – کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید – کاردانی علوم ورزشی – کاردانی آموزش و پرورش ابتدائی – کاردانی نرم‏ افزار کامپیوتر – امور دامی –  تکنولوژی پرورش دام

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات