آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری کلاس های مجازی حوزه علوم پزشکی نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

بر اساس دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد مقرر گردید در سال تحصیلی جدید آموزش مجازی در حوزه علوم پزشکی از طریق سامانه آموزشی مدیرت آموزشی دان

به آدرس: https://pezeshki.daan.ir   صورت پذیرد.

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد