آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۹

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاهآزاداسلامی واحدکاشمر ضمن آرزوی موفقیت شما
باتوجه به دستورالعمل بخشنامه سازمانمرکزی، استان خراسانرضوی و تصمیمات اتخاذ شده در مورد امتحانات پایان ترم به اطلاع می رساند
۱_ دروس عمومی :
تمام امتحانات دروس عمومی بصورت مجازی و طبق روال در ساعت تعیین شده برگزار می شود.
۲_ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:
کلیه امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در تاریخ و ساعات اعلام شده درکارت ورود به جلسه به صورت مجازی برگزار میگردد.
ضمنا امتحانات روزهای ۲۴و۲۵ خردادماه مقاطع فوق به تاریخ دیگری منتقل شده که متعاقبا اعلام خواهد شد.
۳_ دانشجویان کاردانی و کارشناسی :
کلیه امتحانات کاردانی و کارشناسی با یک هفته تاخیر طبق برنامه زمانبندی کارت ورود به جلسه از۳۱خرداد شروع خواهد شد همچنین امتحانات۲۴-۲۵-۲۶-۲۷و۲۹خرداد نیز به صورت حضوری بشرح ذیل برگزار خواهد شد:
امتحانات مورخه  ۹۹/۳/۲۴  به  ۹۹/۴/۲۱

امتحانات مورخه  ۹۹/۳/۲۵  به ۹۹/۴/۲۲

امتحانات مورخه  ۹۹/۳/۲۶  به ۹۹/۴/۲۳

امتحانات مورخه  ۹۹/۳/۲۷  به ۹۹/۴/۲۴

امتحانات مورخه  ۹۹/۳/۲۹  به ۹۹/۴/۲۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

تلفن آموزش:
۰۵۱۵۵۲۵۰۵۴۳

۰۵۱۵۵۲۵۰۵۱۱
لینک کانال تلگرامی اطلاع رسانی واحد:
https://t.me/kashmariau