آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰
به درخواست تعدادی از دانشجویان بازمانده و موافقت شورای محترم آموزشی واحد  مقرر شد در  تاریخ های  شنبه   ۹۹/۰۷/۱۲   الی    چهارشنبه   ۹۹/۰۷/۱۶   پورتال دانشجوی  جهت انتخاب واحد و حذف اضافه دانشجویانی که در فرصت های قبل موفق نشده اند باز شود.