آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه دهه کرامت

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

 دهه کرامت بر شما دانشگاهیان و حوزویان و خانواده های محترمتان مبارک باد.

پیرو مصوبه شورای فرهنگی واحد و هماهنگی با مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی کارگاههای آموزشی ذیل جهت بهره برداری در ایام دهه کرامت اعلام می گردد.

ویژه والدین:

۱-کارگاه آشنایی با ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی دختران توسط فاطمه کمالی دانشجوی دکترای روانشناسی

زمان: چهارشنبه ۴/۴/۹۹ ساعت ۱۰ صبح

۲-مهارتهای ارتباطی وتعاملی مادران و دختران( خانواده امن ) توسط سکینه سلطانی کوه بنانی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: پنجشنبه ۵/۴/۹۹ ساعت ۱۰ صبح

۳-مهارتهای ارتباطی و تعاملی پدران و دختران ( خانواده امن )  توسط سیدرضا طباطبایی مدرس کشوری و دکترای روانشناسی

زمان: شنبه ۷/۴/۹۹ ساعت ۱۸

آدرس وبینار   webinar. Razavi.moshavere khanevadeh

آدرس سایت: moshavere.razavi.Ir

ویژه دختران

۱- مدیریت روابط دختر و پسر توسط آقای آذریان دانشجوی دکتری روانشناسی

زمان: ۵/۴/۹۹ ساعت ۱۸

۲-آموزش چالش های روانشناختی و مهارتهای پیش از ازدواج دختران توسط مجتبی ساتکین دانشجوی دکترای روانشناسی

زمان: ۹/۴/۹۹ ساعت ۱۸

۳-شناخت دنیای هیجانی دختران توسط سمیه حسینی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: سه شنبه ۱۰/۴/۹۹ ساعت ۱۰ صبح

آدرس  وبینار: webinar. Razavi.moshavere khanevadeh

آدرس  سایت: moshavere.razavi.Ir

 

 

حوزه  معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد کاشمر