آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشجویان عزیر میتوانند از تاریخ ۹۸/۱۰/۵ به پرتال دانشجویی مراجعه و کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم (۱-۹۹-۹۸)خود را دریافت نمایند.