آخرین خبرها و اطلاعیه ها

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

به آگاهی میرساند، “اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی” در تاریخ ٨ و ٩ اسفند ماه١٣٩٨ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می شود.در کنار این رویداد علمی، “نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی” و “کارگاه های آموزشی تجهیزات پزشکی” نیز برگزار می گردد. اعضای محترم هیات علمی،دانشجویان و سایر پژوهشگران واحدهای دانشگاهی استان جهت شرکت در این رخداد علمی و ارسال مقالات و اطلاعات بیشتر می توانند به وبگاه کنفرانس با نشانی  https://nrbme.iaud.ac.ir/fa/    مراجعه  نمایند .