آخرین خبرها و اطلاعیه ها

برگزاری امتحان دانشجویان در شهرهای محل سکونت

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

نظر به تصمیم ستاد آموزش مجازی بر برگزاری امتحان دانشجویان در شهرهای محل سکونت ، دانشجویان متقاضی میتوانند از روز شنبه ۹۹/۰۳/۰۳  به واحدهای  مراجعه و اعلام درخواست نمایند.

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت درخواست:شماره دانشجویی، نام واحد دانشگاهی دانشجو ، رشته ، مقطع تحصیلی ، نام دروس ، نام استاد ، کد درس

اداره آموزش واحد