آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی دوره تابستان۹۹-۹۸

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

با تاییدات خداوند متعال و با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز و گرامی ، تقویم آموزشی  به شرح ذیل اعلام می شود. لازم است در تاریخ های قید شده جهت انتخاب واحد به سایت دانشگـاه آزاد اسـلامی واحد کاشمر http://www.iaukashmar.ac.ir  مراجعه نمایید .

 انتخاب واحد

ایام تاریخ ازساعت۸ صبح به مدت۲۴ ساعت (اینترنتی از طریق سایت واحد)
یکشنبه     الی    پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ الی ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ تمامی رشته گرایش ها

 شروع کلاس ها :                                   ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

پایان کلاس ها   :                                    ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

شروع امتحانات :               ۰۱/۰۶/۹۹ لغایت ۰۶/۰۶/۱۳۹۹

   تذکر بسیار مهم :    انتخاب واحد خارج از این برنامه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا همکاری دانشجویان گرامی و رعایت دقیق مقررات بخشنامه ها ومفاد این اطلاعیه ، دانشگاه را در ارائه خدمات بهترو ایجاد نظم و جلوگیری از مشکلات احتمالی یاری خواهد نمود.

    اداره آموزش واحد کاشمر