آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

   با تاییدات خداوند متعال و با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز و گرامی ، تقویم   آموزشی  به   شرح ذیل اعلام می شود. لازم است در تاریخ های قید شده جهت انتخاب واحد و حذف و اضافه به صورت اینترنتی به سایت دانشگـاه آزاد اسـلامی واحد کاشمر http://www.iaukashmar.ac.ir  مراجعه نمایید .

 انتخاب واحد :

ایام تاریخ ازساعت۸ صبح به مدت۲۴ ساعت ( اینترنتی از طریق سایت واحد)
شنبه الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

۱۳۹۹/۰۶/۱۳

تمامی ورودی ها و رشته گرایش ها

 

 حذف و اضافه : 

ایام تاریخ

ازساعت۸ صبح به مدت۲۴ ساعت ( اینترنتی از طریق سایت واحد)

شنبه الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تمامی ورودی ها و رشته گرایش ها

 

 شروع کلاس ها :                                        ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

پایان کلاس ها   :                              ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ (غیرپزشکی ) – ۱۳۹۹/۱۰/۱۱( پزشکی )

شروع امتحانات :                               ۱۳۹۹/۱۰/۱۳  (غیرپزشکی ) – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (پزشکی )

  تذکر بسیار مهم :    انتخاب واحد و حذف و اضـافه بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی تعیین شده

و خارج از این برنامه امکان پذیر نخواهد بود .

                                                                                                                     اداره آموزش واحد کاشمر