آخرین خبرها و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

با تاییدات خداوند متعال و با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز و گرامی

تقویم آموزشی به شرح ذیل اعلام می شود.

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸