آخرین خبرها و اطلاعیه ها

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون جامع دانشجویان دوره دکترای تخصصی

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مصوبات شورای آموزشی استان خراسان رضوی ، کارت ورود به جلسه ارزیابی جامع دانشجویان دوره دکترای تخصصی واجد شرایط شرکت درآزمون دیماه ۹۷ ، در روزهای ۱۰/۱۰/۹۷ و دوشنبه ۱۱/۱۰/۹۷ درسازمان مرکزی شماره ۲ واقع درمشهد- قاسم آباد – بلوار امامیه ، امامیه ۴۲ از ساعت ۸ الی ۱۶ توزیع می گردد.

دانشجویان شخصاً با دردست داشتن کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ جدیدپشت نویسی شده جهت دریافت کارت درروز قبل از برگزاری آزمون رشته خود مراجعه نمایند . ضمناً جدول زمانبندی ارزیابی رشته های مختلف به پیوست ارسال می گردد.