آخرین خبرها و اطلاعیه ها

رشته /محل های کاردانی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد(۳۰ – آبان – ۱۳۹۸)

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دفترچه حاوی رشته/ محل های مرحله تکمیل ظرفیت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مقطع کاردانی پیوسته منتشر شد، متقاضیان پذیرش در این مقطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net   نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/ محل ها اقدام نمایند. علاقه مندان می توانند مطابق تقویم زمانی اعلام شده از روز شنبه ۲ آذر ماه لغایت روز دوشنبه ۳۰ دی ماه برای طی مراحل ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه نمایند.

 روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی