آخرین خبرها و اطلاعیه ها

سومین دوره ازدواج دانشجویی طرح ملی ” همسفر تا بهشت “

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

اداره فرهنگی واجتماعی به اطلاع می رساند زمان وشرایط ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی طرح ملی ” همسفر تا بهشت ” به شرح ذیل قابل اجرا می باشد.

  1. ملاک شرکت در مراسم طرح ملی ” همسفر تا بهشت ” استاد یا دانشجوبودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد می باشد.
  2. تاریخ رسمی عقد جهت ثبت نام در فاصله زمانی اول فروردین ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ می باشد.
  3. آخرین مهلت ثبت نام ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ می باشد.
  4. ثبت نام الکترونیکی زوجین در سایت ازدواج دانشجویی به نشانیezdevaj.nahad.ir الزامی می باشد.
  5. مدارک لازم جهت تایید : عقدنامه، شناسنامه، کارت ملی زوجین و کارت دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی