مدیرکل توسعه مدیریت و منابع
محسن یعقوب پور

مدیرکل توسعه مدیریت و منابع

حوزه مدیرکل توسعه مدیریت و منابع مسئولیت برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی را بر عهده دارد. به طور محوری رسیدگی به امور کارکنان از جمله استخدام، ارتقاء، امور رفاهی، وصول درآمدها و نظارت بر فعالیت قسمت های تابعه و عمدتاً تأمین نیازهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه و نیز ارائه خط مشی های مناسب برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تشکیلات مصوب و سایر ضوابط در این حوزه انجام می شود.


تلفن خانه مرکزی ( شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ ) : ۰۵۱-۵۵۲۵۰۵۰۱-۷

داخلی : ۳۰۳

مستقیم : ۰۵۱۵۵۲۵۰۵۳۵