آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه «روشهای بسط وتعمیق فرهنگ حجاب وعفاف»

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

قابل توجه اساتید ،کارکنان ودانشجویان عزیز

بدینوسیله به استحضار می رساند کارگاه «روشهای بسط وتعمیق فرهنگ حجاب وعفاف» به صورت مجازی توسط استاد محترم سرکار خانم مصدقی در ایام ذیل برگزار می شود .

لذا جهت استفاده وبهره برداری از طریق لینک زیر وارد شوید.

http://lms.iaukashmar.ac.ir/hejab

  • دانشجویان محترم به صورت مهمان
  • اساتید و کارکنان محترم با استفاده از کد ملی

شنبه ۱۱/۰۵/۱۳۹۹  از ساعت  ۱۳- ۱۴

دوشنبه ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ از ساعت ۱۳- ۱۴

چهار شنبه ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ از ساعت ۱۳- ۱۴

حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد