آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه مجازی فنگشویی کرونایی در فضاهای داخلی

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای مهندس فخرائی

♦️موضوع: فنگشویی کرونایی در فضاهای داخلی

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۲۰ تا ۲۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research