آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه مجازی لزوم بازاندیشی معمارانه فضاها در دوران کرونا و پساکرونا

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای مهندس حسینی نجاتی

♦️موضوع: لزوم بازاندیشی معمارانه فضاها در دوران کرونا و پساکرونا

♦️زمان: پنج شنبه ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۲۰ تا ۲۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research