آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه مجازی پیشگیری، درمان و مراقبت در کوئید۱۹(کرونا)

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران: خانم استاد طاهریان

♦️موضوع: پیشگیری، درمان و مراقبت در کوئید۱۹(کرونا)

♦️زمان: پنج شنبه ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research