آخرین خبرها و اطلاعیه ها

کارگاه مجازی کاربردهای مواد رادیو اکتیو در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات کشاورزی.

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای دکتر جلال آبادی

♦️موضوع:کاربردهای مواد رادیو اکتیو در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات کشاورزی.

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research