آرشیو برای دسته بندی: اخبار دانشگاه

کارگاه مجازی فنگشویی کرونایی در فضاهای داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای مهندس فخرائی

♦️موضوع: فنگشویی کرونایی در فضاهای داخلی

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۲۰ تا ۲۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه مجازی لزوم بازاندیشی معمارانه فضاها در دوران کرونا و پساکرونا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای مهندس حسینی نجاتی

♦️موضوع: لزوم بازاندیشی معمارانه فضاها در دوران کرونا و پساکرونا

♦️زمان: پنج شنبه ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۲۰ تا ۲۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه مجازی فناوری بیومتریک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای دکتر طهماسبی

♦️موضوع: فناوری بیومتریک

♦️زمان: پنج شنبه ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه مجازی پیشگیری، درمان و مراقبت در کوئید۱۹(کرونا)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران: خانم استاد طاهریان

♦️موضوع: پیشگیری، درمان و مراقبت در کوئید۱۹(کرونا)

♦️زمان: پنج شنبه ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه مجازی کاربردهای مواد رادیو اکتیو در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات کشاورزی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:آقای دکتر جلال آبادی

♦️موضوع:کاربردهای مواد رادیو اکتیو در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات کشاورزی.

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه مجازی مکانیزمهای دفاعی ابعاد روانشناختی در برخورد با کوئید۱۹(کرونا)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مجازی برگزار می کند.

♦️سخنران:خانم دکتر رسولی

♦️موضوع:مکانیزمهای دفاعی ابعاد روانشناختی در برخورد با کوئید۱۹(کرونا)

♦️زمان: چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۸ تا ۲۰

♦️آدرس جلسه:
http://lms.iaukashmar.ac.ir/research

کارگاه «روشهای بسط وتعمیق فرهنگ حجاب وعفاف»

قابل توجه اساتید ،کارکنان ودانشجویان عزیز

بدینوسیله به استحضار می رساند کارگاه «روشهای بسط وتعمیق فرهنگ حجاب وعفاف» به صورت مجازی توسط استاد محترم سرکار خانم مصدقی در ایام ذیل برگزار می شود .

لذا جهت استفاده وبهره برداری از طریق لینک زیر وارد شوید.

http://lms.iaukashmar.ac.ir/hejab

 • دانشجویان محترم به صورت مهمان
 • اساتید و کارکنان محترم با استفاده از کد ملی

شنبه ۱۱/۰۵/۱۳۹۹  از ساعت  ۱۳- ۱۴

دوشنبه ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ از ساعت ۱۳- ۱۴

چهار شنبه ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ از ساعت ۱۳- ۱۴

حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان بصورت مجازی(آدرس جلسه)

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر بصورت مجازی

آدرس:   http://lms.iaukashmar.ac.ir/ddmeeting

دانشجویان و اساتید محترم جهت شرکت در جلسه بصورت مهمان وارد شوند.

 

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

برگزاری امتحان دانشجویان در شهرهای محل سکونت

نظر به تصمیم ستاد آموزش مجازی بر برگزاری امتحان دانشجویان در شهرهای محل سکونت ، دانشجویان متقاضی میتوانند از روز شنبه ۹۹/۰۳/۰۳  به واحدهای  مراجعه و اعلام درخواست نمایند.

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت درخواست:شماره دانشجویی، نام واحد دانشگاهی دانشجو ، رشته ، مقطع تحصیلی ، نام دروس ، نام استاد ، کد درس

اداره آموزش واحد

🔴۱۲ توصیۀ رهبر انقلاب برای استفاده بهتر از شب‌های قدر

 1. با آمادگی معنوی وارد شب قدر شوید.
 2. ساعات لیلهالقدر را مغتنم بشمارید.
 3. از رذائل مادی خود را دور کنید.
 4. بهترین اعمال در این شب، دعاست.
 5. به معانی دعاها توجه کنید.
 6. با خدا حرف بزنید.
 7. از خدای متعال عذرخواهی کنید.
 8. دلهایتان را با مقام والای امیر مؤمنان آشنا کنید.
 9. به ولیّ‌عصر، توجّه کنید.
 10. در آیات خلقت و سرنوشت انسان تأمّل کنید.
 11. برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید.
 12. حاجات خود و مؤمنان را از خدا بخواهید.