آرشیو برای دسته بندی: اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون جامع دوره دکتری

بدینوسیله‌به اطلاع‌دانشجویان محترم دوره دکتری که ارزیابی جامع را در نیمسال اول ۹۸ ـ ۹۷ انتخاب نموده‌اند می‌رساند، عناوین و منابع امتحانی توسط کارگروه‌های تخصصی استانی تعیین گردیده است و جهت اطلاع از مفاد آن می‌توانند به گروه‌های آموزشی خود مراجعه نمایند. همچنین به اطلاع می‌رساند این ارزیابی در دو بخش کتبی و شفاهی در هفته پایانی آبان ماه ۹۷ در استان خراسان رضوی برگزار خواهد گردید.

دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۷ ـ ۹۶ در این ارزیابی جامع شرکت نموده‌اند در صورتیکه تاکنون موفق به ارائه قبولی آزمون زبان نگردیده اند، باید در نیمسال اول ۹۸ ـ ۹۷ مرخصی تحصیلی با پرداخت شهریه ۲۵ %  اخذ نمایند.

                                                                                                 دکتر رضا بهاری کاشانی

                                                                          رئیس شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی

                                                                               دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی