uni1

مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات

راهنمای ارزشیابى اینترنتی اساتید توسط دانشجویان

با توجه به اینکه ارزشیابى اساتید توسط دانشجویان در محیط اینترنت انجام می گیرد و تا وقتی که عملیات ارزشیابی توسط دانشجو به پایان نرسد امکان مشاهده نمرات دانشجو در محیط اینترنت و بالطبع درخواست تجدید نظر برای وی مقدور نمی باشد لازم اسـت کلیه دانشجـویان نسبت به ارزشیابی اساتید به شرح زیر اقدام فرمایند .

۱- پس از ورود به محیط اینترنت و وارد کردن کد کاربری و رمز ورود در پرتال جدید دانشجویی از طریق منوی خدمات دانشجویی ، ورود اطلاعات ارزشیابی را انتخاب فرمایید تا دروس خود را مشاهده نموده و درس را انتخاب و روی آن کلیک نمایید تا فرم ارزشیابی نمایان گردد.

۲- در روبروی سوال های مندرج ، گزینه مورد نظر خود را جهت ارزشیابی ، انتخاب نمایید .

۳- پس از تکمیل فرم ارزشیابی ، در قسمت پایین صفحه گزینه تایید را انتخاب نمایید .

۴- در این حالت درس ارزشیابی شده از مجموعه اولیه به مجموعه دروس ارزشیابی شده منتقل می گردد . به همین ترتیب برای سایر دروس انتخابی ، عملیات ارزشیابی باید انجام گیرد تا کلیه دروس دانشجو به مجموعه دروس ارزشیابی شده منتقل گردد . در این حالت مشاهده نمرات دانشجو مقدور می باشد و امکان درخواست تجدید نظر و نمره در صورت نیاز مقدور می باشد . ( بدیهی است درخواست تجدید نظر در نمره از تاریخ ثبت اولیه نمره توسط استاد به مدت ۵ روز می باشد . )

مراحل انتخاب واحد اینترنتى :

وارد کردن آدرس سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در Address Bar

  1. کلیک بروى گزینه خدمات دانشجویی
  1. وارد کردن کد کاربرى و کلمه رمز و کلیک برروى منوی آموزش و گزینه انتخاب واحد .
  1. چنانچه دانشجو از لحاظ مدارک ثبت نامى ، حسابدارى و آموزشى مشکل نداشته باشد صفحه تایید براى انجام عملیات انتخاب واحد ظاهر مى گردد .
 1. وارد کردن کد مشخصه درس براى عمل حذف درس یا اضافه کردن درس یا انتخاب دکمه قطعى نمودن دروس یا انتخاب دکمه چاپ نهایى براى اتمام عملیات انتخاب واحد .
 • اگر کد مشخصه در قسمت “کد مشخصه درس ” وارد شود و روى دکمه درج مشخصه کلیک شود کد مشخصه ، در صورتى که شرایط زیر برقرار نباشد به لیست اضافه خواهد شد :

– اگر با انتخاب این درس ، تعداد واحد انتخابى از سقف واحد مجاز بیشتر شود .

– اگر کد درس اشتباه وارد شود و یا مربوط به گروه آموزشى دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذیرفته نخواهد شد .

– اگر کد وارد شده با یکى از دروس قبلى تداخل زمانى داشته باشد ، سیستم با نمایش درس تداخل دار ، مانع از پذیرفته شدن آن مى شود .

– اگر سقف کلاس پر باشد یا جنسیت مجاز کلاس رعایت نشده باشد و یا کلاس بسته باشد ، کد وارد شده پذیرفته نخواهد شد .

– اگر پیشنیاز درس رعایت نشده باشد .

 • اگر کد مشخصه در قسمت “کد مشخصه درس ” وارد شود و روى دکمه حذف مشخصه کلیک شود آن کد از لیست دروس انتخاب شده حذف مى شود . ( در صورتیکه درس قطعى نشده باشد )
 • در فرم برگه انتخاب واحد کد مشخصه درس ، نام درس ، نام استاد ، تعداد واحد و زمان تشکیل کلاس به همراه مشخصات دانشجو در صفحه وب نمایش داده مى شود .
 • با کلیک بر روى دکمه قطعى نمودن درس سیستم تک تک دروس قطعى نشده را بررسى مى کند و در صورتیکه ظرفیت کلاس پر نشده باشد درس قطعى مى شود در غیر این صورت دروس به شکل غیر قطعى باقى مى ماند .

مهم : لازم به توضیح است که تنها دروس قطعى شده براى انتخاب واحد دانشجو لحاظ خواهد شد .

 1. تأیید نهائى انتخاب واحد .

* در صورتیکه حد اقل یک درس غیر قطعى در مجموعه دروس انتخابى وجود داشته باشد تأیید نهائى انتخاب واحد انجام نمى گیرد .

* در هنگام کلیک برروى گزینه تأیید نهایى حداقل تعداد واحدهاى مجاز دانشجو کنترل شده و درصورتى که دانشجو کمتر از حد مجاز

انتخاب واحد کرده باشد امکان صدور برگه تأیید نهائى وجود نخواهد داشت .

 • با کلیک بر روى دکمه “تأیید نهایى انتخاب واحد” دانشجو دیگر قادر به ایجاد تغییر نخواهد بود.
 • >> جهت مشاهده و دریافت برگه نهایى تأییدیه انتخاب واحد مى توانید از طریق گزینه مربوطه در اینترنت اقدام فرمائید <<

توجه : در صورت عدم انجام عملیات تأیید نهایى انتخاب واحد توسط دانشجو ، سیستم از انجام عملیات تیک مالى جلوگیرى نموده و امکان مشاهده تأییدیه نهائى انتخاب واحد براى دانشجو فراهم نمى گردد .

تذکر ۱ : پس از پایان مهلت انتخاب واحد اداره آموزش رأساً نسبت به تأیید نهایى انتخاب واحد دانشجویانى که عملیات تأیید نهایى انتخاب واحد را انجام نداده اند و داراى درس غیرقطعى نمى باشند ، اقدام نموده و اسامى این دانشجویان در لیست کلاسهاى مربوطه درج خواهد گردید .

 1. درصورتیکه مبلغ قابل پرداخت, قابل تقسیط شدن باشد ودر صورت تمایل به تقسیط شهریه تعداد اقساط مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه تقسیط را کلیک نمائید .

در صورت درخواست تقسیط صفحه اى ظاهر مى شود که مبلغ نقدى وچکها را نمایش مى دهد .

 • با کلیک بروى دکمه بازگشت یا بستن پنجره Explorerیا قطع ارتباط عمل انتخاب واحد بطور موقت خاتمه مى یابد و تا زمانیکه عمل چاپ نهایى را انجام نداده باشید با برقرارى ارتباط مجدد به سیستم مى توانید تغییرات مورد نظر را در انتخاب واحد خود انجام دهید .
 • در صورت خروج از سیستم قبل از پایان عملیات انتخاب واحد ، دروس انتخابى تا آن لحظه براى دانشجو منظور مى گردد .

در پایان از دانشجویان عزیز تقاضا مى شود با توجه به تذکرات اعلام شده در انجام کلیه مراحل انتخاب واحد دقت لازم را داشته باشند تا مجبور نباشند در حذف و اضافه درسى را حذف کرده و یا تغییر کد دهند و انشاءا… انتخاب واحدى بدون نقص داشته باشند .

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما یقیناً موجب بهبود عملکرد سیستم خواهد شد .

مراحل گذراندن واحد کارآموزی

دانشجو پس از اخذ واحد کارآموزی برای دریافت معرفی نامه به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید معرفی نامه اولیه را پس از امضاء و ممهور شدن به مهر قسمت ها برای ثبت تحویل این دفتر داده و فرم شماره یک دریافت نماید . حداکثر تا یک هفته از واحد صنعتی یا خدماتی نامه موافقت ( پذیرش ) را گرفته و برای ثبت تاریخ شروع به کار و دریافت فرم شماره دو ، فرم پایان دوره به دفتر مراجعه نمایند . دانشجو موظف است پس از گذراندن دوره کارآموزی گواهی پایان دوره خود را به همراه فرم پایان دوره به تصویب سرپرست کارآموزی رسانده و سپس آنرا طبق برنامه گزارش نویسی ضمیمه گزارش نماید

نحوه ارائه گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی باید شامل موارد ذیل باشد :

روی جلد : شامل آرم دانشگاه ، عنوان کارآموزی ، نام واحد دانشگاهی ، مکان کارآموزی ، نام استاد کارآموزی ، نام دانشجو ، شماره دانشجویی و تاریخ انجام کارآموزی ( مطابق طرح زمینه ) قید گردد .

صفحه اول : بسم ا… الرحمن الرحیم

صفحه دوم : مطابق روی جلد ( موارد فوق )

صفحه سوم : تشکر و قدردانی

صفحه چهارم : فهرست مطالب و مندرجات

صفحه پنجم : کپی فرم پایان دوره کارآموزی ، این فرم بایستی توسط سرپرست کارآموزی تکمیل و مهر شده باشد .

صفحه ششم : مقدمه ، در حقیقت خلاصه گزارش است به طوریکه اگر گزارش خوانده نشود همان مقدمه بیانگر کلیه گزارش باشد .
از صفحه هفت به بعد

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی :

که می توان به عناوین مختلف از قبیل : مشخصات مکان کارآموزی ، تاریخچه ، نمودار سازمانی وتشکیلاتی ، نوع محصولات تولیدی یا خدماتی شرح مختصری از فرایند تولیدی یا خدماتی و … پرداخته شود . حداقل یک ششم زمان کارآموزی بایستی به بررسی موارد فوق اختصاص یابد .

ارزیابی بخش های مربوط با رشته علمی کارآموزی

در این فصل بایستی به شرح کارهای انجام شده توسط کار آموز در مدت کارآموزی زیر نظر سرپرست مربوطه و آزمون عملی دانش تخصصی کارآموز در کار پرداخته شود هر گونه طرح ، نوآوری ، انتقاد و پیشنهاد جهت بهبود کیفیت ، افزایش کمیت ، کاهش هزینه ها و … شرح داده شود .

ضمائم در صورت نیاز :

گزارش باید در کاغذ A4 ( 210 ×۲۹۷ میلیمتر ) نوشته شود .

هر صفحه حدودا شامل ۱۸ تا ۲۲ سطر باشد .

عکسها و نقشه ها در صفحات جداگانه باشد از ضمیمه کردن کاتالوگهای نامربوط و حجیم کردن گزارش حتی المقدور خودداری شود کلیه شکلها و جداول شماره گذاری و توضیح لازم داده شوند گزارش کارآموزی لازم است به صورت کامل روی یک حلقه CD رایت شده و همراه با اصل گزارش پایان دوره به دفتر ارتباط با صنعت ارائه گردد . در ضمن این CD و گزارش با هم مقایسه و تطبیق خواهند شد که هیچگونه مغایرتی در بین آنها وجود نداشته باشد .

(CD اسکن شده پذیرفته نخواهد شد )

مهمترین عناوین مورد بحث در این فصل عبارتند از :

الف : موقعیت رشته کارآموز د رمکان کارآموزی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در محل کارآموزی

ب : بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در محل کارآموزی

ج : تئوری های علمی تکنیک های به کار رفته رشته کارآموز در محل کارآموزی یا واحد صنعتی و مشکلات علمی مربوطه

د: امور جاری و در دست اقدام

ذ : برنامه های آینده

ر : جریان و نحوه اجرای کار

ز : سایر موارد ( حداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد .

گزارش کارآموزی بایستی تایپ و صحافی گردد . ( مهم )

فصل بندی ، پاراگراف گذاری ، ارتباط بین مطالب ، اصول نگارش و … در نوشتار رعایت گردد .

صدور فرم های پیشرفت کارآموزی ( شماره های ۱ و ۲ و۳ )

ارائه یک نسخه از گزارشات کارآموزی به استاد راهنما پس از تایید دفتر ارتباط با صنعت الزامی است بدیهی است در غیر این صورت
فارغ التحصیل با مشکل مواجه خواهد شد .

حتی الامکان گزارش کارآموزی یک رو بوده و یک نسخه از آن به واحد صنعتی ارائه شود .

آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات

( قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی اخذ نموده اند )

۱- مهلت اخذ معرفی نامه نهایی از دفتر ارتباط با صنعت جهت شروع به کار در محل مورد نظر کارآموزی و آخرین مهلت تحویل مدارک کارآموزی بعد از اتمام دوره کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت به شرح زیر می باشد و قابل تمدید نمی باشد و قابل ذکر است عواقب ناشی از عدم مراجعه تا تاریخ مذکور به عهده خود دانشجو می باشد .

 

نیمسال تحصیلی مهلت دریافت فرم نهایی مهلت تحویل مدارک کارآموزی
اول ۳۰ مهرماه
دوم ۲۵ اسفندماه
تابستان ۱۵ مرداد ماه

۳- کارآموز می بایست پس از اتمام کارآموزی مدارک ذیل را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل و نامه ی معرفی به گروه یا استاد مربوطه را جهت دفاع از پروژه کارآموزی از این دفتر اخذ و از تحویل مستقیم مدارک به استاد خودداری نمایند .

۴- مدارک مربوطه شامل :

الف : ( فرم پایان دوره کارآموزی ) و( گواهی اتمام دوره کارآموزی ) که ممهور به مهر و امضاء محل کارآموزی شده باشد .

ب : پروژه کارآموزی که تایپی بوده و اسکن نشده باشد .

ج : سی دی که حاوی مطالب پروژه کارآموزی می باشد .

۵- در پروژه یا گزارش کارآموزی باید مواردی از قبیل :

– فهرست مطالب

– شرح مختصری در خصوص تاریخچه ، چارت سازمانی و فعالیت های محل کارآموزی

– شرح و توضیح کارهای انجام شده یا مشاهده شده توسط کارآموز و مقایسه آن با مطالبی که تا به حال به صورت تئوری فراگیری شده

– نظرات اصلاحی در خصوص بهبود شیوه کار

و نهایتا منابع علمی استفاده شده در نگارش پروژه کارآموزی لحاظ گردد .

تذکر : لازم به ذکر است دانشجویانی که کارآموزی ۱ و ۲ را در هر نیمسال تحصیلی اخذ نموده اند کارآموزی ۲ آنها بعد از تحویل مدارک کارآموزی ۱ صادر خواهد شد پس دانشجویان می بایست کارآموزی ۱ خود را سریعتر تحویل داده تا مهلتی برای گذراندن کارآموزی ۲ و تحویل مدارک کارآموزی ۲ تا تاریخ مذکور داشته باشند .

مقررات خوابگاه دانشجویی

۱. رعایت شئون واخلاق و آداب اسلامی و خودداری از هرگونه رفتار و گفتار ناپسند و خلاف شرع و عدم ایجاد سر و صداوخندهوشوخی و صحبت های خارج از نزاکت و احتراز از هر گونه درگیری .

۲٫دانشجو هنگام ورود باید کارت سکونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان درب ورودی یا مسئول خوابگاه ارائه کند.

۳٫کارتسکونت درخوابگاه غیرقابل انتقال بوده و مخدوش کردن یا تغییر مندرجات آن جعل اسناد دانشگاه محسوب شده و باعاملین آن برابر مقررات برخوردخواهد شد.

۴٫در ابتدای سال تحصیلی اتاق و اثاثیه به دانشجو تحویل داده می شود و در آخر ترم طبق تعرفه تحویل خواهد شد.مسئولیت خسارت وارده به اتاق به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده است که از دانشجو وصول خواهد شد.

۵٫هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و مسئول خوابگاه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۶٫در صورت بروز سرقت دانشجو باید مراتب را به مسئول خوابگاه گزارش کند و بر اساس ضوابط موضوع رسیدگی شود.

۷٫دانشجو مسئول مرتب کردن آشپزخانه و خاموش کردن اجاق گاز پس از اتمام کارش خواهد بود.

انجام امور نظافت مسکونی،یخچال،اجاق گاز ،حمام و وسایل مورد استفاده طبق برنامه تنظیم شده از طرف خوابگاه.

۸٫دانشجو حق تعویض یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری ندارد مگر با مجوز کتبی مسئول خوابگاه و تایید امور دانشجویی واحد.

۹٫در صورتی که در امور تاسیساتی و یا وسایل اتاقهای مسکونی خوابگاه از قبیل کلید یا پریز برق انشعابات آب وگاز و تلویزیون و … خللی پیش آید دانشجویان ساکن آن اتاق ها موظفند مراتب را کتبا به مسول خوابگاه اطلاع دهند.مسئولیت عدم اعلام این گونه موارد یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی اتاق ها به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق هاست.

۱۰٫دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه هستند.

۱۱٫استعمال دخانیات و نگه داری وسایل مرتبط با استعمال آن در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است.

۱۲٫ظاهر شدن با سرو وضع نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسلامی باشد درمحیط و اماکن عمومی خوابگاه که درمعرض انظار عام باشد ممنوع است.

۱۳٫نگه داری و استفاده از وسایل و ابزار الات غیرقانونی از قبیل دوربین های عکاسی و فیلم برداری توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی و مشروبات الکلی و مواد روان گردان در خوابگاه ممنوع است و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.

۱۴٫عدماستفادهازهرنوع وسیله برقی ،نفتی،کپسول،پیک نیکجهت تولیدگرما یاطبخ غذاوچای دراتاقها.

۱۵٫آوردن وسایلی از قبیل یخچال و تلویزیون شخصی و دستگاه ویدئو سی دی و کامپیوتر و هر گونه وسایل اضافی داخل خوابگاه منوط به اخذ موافقت معاونت دانشجویی واحد است.

۱۶٫ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب هرگونه سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود از قبیل ایجاد سرو صدا درگیری و استفاده از وسایل صوتی و تصویری با صدای بلند ممنوع است.همچنین برگزاری مراسم و جشن های مختلف خارج از برنامه فرهنگی واحد توسط دانشجویان فقط با کسب مجوز از اداره امور خوابگاه ها و اخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اجتماعی و اسلامی میسر است.

۱۷٫سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت از خوابگاه موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و امور دانشجویی ضمن اطلاع به خانواده ی دانشجو و ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره و راهنمایی نسبت به ادامه ی سکونت وی در خوابگاه تصمیم گیری خواهد کرد.

۱۸٫دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه کلیه وسایل برقی و گاز سوز اتاق خود را خاموش کند و هر گونه اتفاق ناشی از عدم رعایت این موارد بر عهده دانشجو است.در ضمن استفاده از هرگونه لوازم گرمازا و پر مصرف شخصی ممنوع است.

۱۹٫شب ها از ساعت ۲۳ الی ۶ بامداد سکوت عمومی اعلام می بودودر این ساعات ساکنان خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خواهند بود.

۲۰٫رعایت ادب و احترام متقابل دانشجویان و مسئول خوابگاه الزامی است.

۲۱٫چنانچه دانشجوییبرخلاف این آیین نامهرفتارکند هیچ یکازدانشجویان حق برخورد لفظی بااو را نداشته و صرفا موظفند موضوع را به مسئول مربوطه گزارش دهند.

تبصره:هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به کمیته انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت دانشجو و دانشجویان مقصر از خوابگاه خواهد شد.

۲۲٫٫ساکنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری ازگرفتگی فاضلاب آشپزخانه و حمام و دستشویی از ریختن آشغال و پارچه و …در آنها خودداری کند در غیر این صورت این صورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی بوده و علاوه بر این تکرار آن موجب محرومیت دائمی از سکونت در خوابگاه خواهد شد

۲۳٫ مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت سکونت در هر مقطع زمانی می تواند لغو شود.تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته انضباطی یا معاونت دانشجویی واحد است.

۲۴٫هر گونه تغییریاتعویض قفلویاجابجایی اموال بدوناخذ مجوزکتبیازمسئولخوابگاه ممنوع می باشد.

۲۵٫ دانشجو بعد از فراغت از تحصیل ،انصراف و یا اخراج از دانشگاه حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را ندارد و باید نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام نماید . در غیر این صورت روزهای تأ خیر جزء بدهی دانشجو محسوب می شود.
۲۶٫همراه نیاوردن زینت آلات و اشیاء قیمتی .

۲۷٫ پذیرش مهمان در اطاق دانشجویی ممنوع است .

۲۸٫خروج دانشجویان از خوابگاه جهت عزیمت به منزل خود یا بستگان (مورد تایید والدین که قبلا در فرم محارم قید گردیده) فقط با پرکردن فرم مخصوص امکان پذیر است . (ویژه خانم ها)

 

شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه:

 

۱٫ساعات ملاقات دانشجویان به تناسب فصل از طرف اداره امور خوابگاه ها تعیین می شود و ملاقات در خارج از این ساعات ممنوع است.

۲٫ملاقات در اتاق های خوابگاه خواهران برای ملاقات کننده ی مرد و اتاق های خوابگاه برادران برای ملاقات کننده زن اکیدا ممنوع است.

۳٫مهمان به هیچ وجه حق اقامت شبانه در خوابگاه ندارد.در موارد ضروری که مهمان از بستگان نزدیک دانشجو باشد(مادر و خواهر برای خواهران و پدر و برادر برای برادران) و امکانات خوابگاه اجازه دهد با اخذ مجوز اقامت از امور دانشجویی و تکمیل فرم مهمان پذیرش وی حداکثر به مدت دوشب بلامانع است.

۴٫ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجوی دختر باشد وکارت شناسایی معتبر و یا شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائه کند

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

۱- به همراه داشتن اصل مدرک پایان تحصیلات متوسطه در نظام قدیم ویا اصل گواهینامه اتمام دوره پیش دانشگاهی در نظام جدیدمتوسطه ویادیپلم چهارساله هنرستان نظام قدیم متوسطه ویا ارائه اصل تاییدیه تحصیلی برای مقاطع کارشناسی و کاردانی ناپیوسته .

۲- ویا اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی با امضای متصدی دفتری ومهر وامضای مدیر واحد آموزشی محل تحصیل دوره ی پیش دانشگاهی یا دبیرستان ، که درآن حضوری یا غیر حضوری بودن نحوه ی تحصیل دانش آموز مشخص شده باشد.

۳- اصل مدرک دیپلم سه ساله ی کارو دانش ( فنی وحرفه ای) برای مقاطع کاردانی پیوسته .

۴- گواهی اتمام دوره لمعتین واصول از حوزه های علمیه مورد تائید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برای افرادی که طبق مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در آزمون ،‌ویا بدون آزمون پذیرفته شده باشند .(برای طلاب حوزه های علمیه )

۵- گواهی تایید محل تحصیل و رشته تحصیلی مخصوص داوطلبان دارای مدرک کاردانی اعم از ناپیوسته و پیوسته که درآزمون سراسری یا دوره کارشناسی پیوسته شرکت نموده و پذیرفته شده اند به انضمام ریز نمرات دروس دوره مذکور. (برگ اعلام اتمام معافیت تحصیلی برای مشمولان )

تذکر : تاریخ فراغت از تحصیل درمقطع قبلی نباید بزرگتراز تاریخ ثبت نام وشروع به تحصیل در مقطع جدید باشد .۵ – در دست داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی به همراه ۲ سری کپی از هریک . چنانچه در صفحه توضیحات مطلبی درج شده است . حتما باید از صفحه مورد نظر نیزتصویری ارائه گردد.۶ – عکس جدید تمام رخ (۴*۳) ۶ قطعه . برای مشمولین ۱۲ قطعه .۷-کارت پایان خدمت و یا معافیت ازخدمت با هرعنوان ودو سری کپی (برای مشمولان وظیفه عمومی )

تذکر مهم : هیچ یک از پذیرفته شدگان آزمون سراسری و یا بدون آزمون دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی ،‌بدون داشتن مدرک پایان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و یا دیپلم کارودانش مجاز نیستند حتی به صورت مشروط وبه عنوان دانشجو مشغول به تحصیل گردند.

مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی