لینک ورود به کلاس های مجازی اساتید

جهت ورود به کلاس بعد از کلیک رو لینک ورود به کلاس ابتدا Enter as a Guest را انتخاب کرده و سپس در قسمت Name  نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی خود را وارد و روی دکمه Enter Room  کلیک نمایید.

نام و نام خانوادگی استاد لینک ورود به کلاس مجازی
ابوالفضل یوسف پور اوندری ورود به کلاس
احسان فخرایی خلیل آبا د ورود به کلاس
احمد اکبری ورود به کلاس
احمد شبانی فرگ ورود به کلاس
احمد طاهری نژاد ورود به کلاس
احمد غزنوی ورود به کلاس
اعظم رضائی مکی ورود به کلاس
افسانه نخعی پور ورود به کلاس
اکرم طاهریان ورود به کلاس
اکرم مصدقی خلیل آباد ورود به کلاس
الهام خشنودی ورود به کلاس
الهه آهنگری ورود به کلاس
امیدرضا کیارزم ورود به کلاس
امیر افشار ورود به کلاس
امیرحسین ناظری ورود به کلاس
آذر حمیدی ورود به کلاس
آرش عابدین زاده ورود به کلاس
بی بی فاطمه نبوی ورود به کلاس
پیمان خواجه غیاثی ورود به کلاس
جعفر فرهادی نسب ورود به کلاس
جواد حسنی اسکندری ورود به کلاس
حبیب اله کلاه درازی ورود به کلاس
حجت پسنده ورود به کلاس
حسن دیواندری ورود به کلاس
حسن ذبیحی ورود به کلاس
حسن سمیعی درونه ورود به کلاس
حسن شوقی ورود به کلاس
حسن نظری ورود به کلاس
حسین جعفرزاده ورود به کلاس
حسین عبداللهی ورود به کلاس
حسین واحدی ورود به کلاس
حسین یوسف پور طرقی ورود به کلاس
حکیمه سیفی تربقان ورود به کلاس
حمید رضا طهماسبی ورود به کلاس
حمیدرضا محمدی ورود به کلاس
داود برادران توکلی ورود به کلاس
دلاور نخعی ورود به کلاس
رحمت اله واعظ طبسی ورود به کلاس
رضا بشارتی ورود به کلاس
رضا سعدالدینی ورود به کلاس
رضا صفریان کسرینه ورود به کلاس
رضا عبداله نژاد ورود به کلاس
رضا علمی ورود به کلاس
رضا گذری ورود به کلاس
رضا وکیلی ورود به کلاس
زهرا فنائی شاه طاهری ورود به کلاس
زهرا کیوانی ورود به کلاس
زهرا نام آورفیض آبادی ورود به کلاس
سعید کرامتی تولایی ورود به کلاس
سعیده زراعتکارمغانی